flags
Kup bilet

8 stycznia 2019

Karnawałowy Koncert Rodzinny

Koncert w wykonaniu wybitnych artystów, profesorów uniwersyteckich – pianistki Anny Stempin-Jasnowskiej (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) oraz wiolonczelisty Tarasa Mentsinskiego

(Akademia Muzyczna we Lwowie), którzy razem stanowią Barvinsky Duo. Urozmaiceniem koncertu będą występy ich dzieci, które są rozpoznawalnymi muzykami najmłodszego pokolenia – pianistki Asi Mai Jasnowskiej, wiolonczelisty Modesta Mentsinskiego oraz skrzypka Levka Mentsinskiego.

X